L’Alegria de l’Amor

PAPA FRANCESC

L’ALEGRIA DE L’AMOR

Exhortació apostòlica postsinodal

19 de març de 2016

Em plau anar col·locant al Blog fragments de l’interesantíssim document del Papa Francesc sobre el matrimoni i la família.

És el document que Francesc va escriure a la llum de les dues Assemblees sinodals d’octubre de 2014 i d’octubre de 2015 sobre el matrimoni i la família.

Aquest document és un petit tractat del matrimoni i de la família que ajudarà moltíssim als matrimonis i famílies. Us invito a seguir aquesta lectura.

+ Lluís Martínez Sistach

Cardenal de Barcelona