Laïcitat i laïcisme

La temàtica de la laïcitat i del laïcisme es de molt actualitat, especialment en el nostre occident europeu. És quelcom que vivim cada dia en el tracte que es dóna en les nostres societats a les religions i, en ocasions, als seus membres. Penso que poden ajudar aquestes consideracions que he escrit i que aniran apareixent per entregues cada setmana.