Missatge del sant pare Francesc per a la XXV Jornada Mundial del Malalt 2017 (i III)

La mirada de Maria, Consoladora dels afligits, il·lumina el rostre de l’Església en el seu compromís diari en favor dels necessitats i els qui sofreixen. Els fruits meravellosos d’aquesta sol·licitud de l’Església envers els món del sofriment i la malaltia són motiu d’agraïment al Senyor Jesús, que es va fer solidari amb nosaltres, en obediència a la voluntat del Pare i fins a la mort en la creu, perquè la humanitat fos redimida. La solidaritat de Crist, Fill de Déu nascut de Maria, és l’expressió de l’omnipotència misericordiosa de Déu que es manifesta en les nostres vides —especialment quan és fràgil, ferida, humiliada, marginada, sofrent—, infonent en ella la força de l’esperança que ens ajuda a aixecar-nos i ens sosté.

Tanta riquesa d’humanitat i de fer no ha de perdre’s, sinó que ens ha d’ajudar a fer front a les nostres debilitats humanes i, al mateix temps, als reptes actuals en l’àmbit sanitari i tecnològic. En la Jornada Mundial del Malalt podem trobar una nova motivació per a col·laborar en la difusió d’una cultura respectuosa de la integritat i dignitat de les persones, fins i tot a través d’un enfocament correcte de les qüestions de bioètica, la protecció dels més dèbils i la cura del medi ambient.

Amb motiu de la XXV Jornada Mundial del Malalt, renovo, amb la meva pregària i el meu encoratjament, la meva proximitat als metges, als infermers, als voluntaris i a tots els consagrats i consagrades que es dediquen a servir els malalts i necessitats; a les institucions eclesials i civils que treballen en aquest àmbit i a les famílies que cuiden amb amor els seus familiars malalts. Desitjo que tots siguin sempre signes joiosos de la presència i de l’amor de Déu, imitant el testimoni resplendent de tants amics i amigues de Déu, entre els quals menciono sant Joan de Déu i sant Camil de Lel·lis, patrons dels hospitals i dels agents sanitaris, i la santa Mare Teresa de Calcuta, missionera de la tendresa de Déu.

Germans i germanes, malalts, agents sanitaris i voluntaris, elevem junts la nostra pregària a Maria, perquè la seva intercessió maternal sostingui i acompanyi la nostra fe i ens obtingui de Crist, el seu Fill, l’esperança en el camí de la guarició i de la salut, el sentit de la fraternitat i de la responsabilitat, el compromís amb el desenvolupament humà integral i l’alegria de la gratitud cada vegada que ens sorprengui amb la seva fidelitat i la seva misericòrdia.

Maria, Mare nostra,
que en Crist ens aculls com a fills,
enforteix en els nostres cors l’espera confiada,
auxilia’ns en les nostres malalties i sofriments,
guia’ns fins a Crist, fill teu i germà nostre,
i ajuda’ns a encomanar-nos al Pare que realitza obres grans.

Us asseguro el meu record constant en la pregària i us imparteixo de cor la benedicció apostòlica.

Francesc

Vaticà, 8 de desembre de 2016

Festa de la Immaculada Concepció